Dövas kvinnoförening i Stockholm
1896

Föreningens ändamål

 

Genom ekonomiska bidrag uppmuntra samt bereda behövande döva kvinnor i Stockholms län möjlighet till vila och rekreation.

 

Ge medlemmarna tillfälle till kulturell och social samvaro och möjlighet till föreningens- och studieverksamhet.

 

Under årens lopp...har det varit utflykter, resor utomlands, kurser, föreläsningar och sammankomster. Kan också nämnas att de senaste åren har julbord blivit en mycket uppskattad tradition.