Dövas kvinnoförening i Stockholm
1896

Valberedningen

Erika Lindberg

Sammankallande

Isabel Ekman

 

Madelaine Sandström